Onze organisatie

Scouts De Haan heeft drie bestuursorganen: de scoutsraad, de groepsraad en de takraad. Alle verschillende organen werken met elkaar samen. 

Groepsraad

Groepsleiding + alle leiding


De vergadering van alle leid(st)ers van een groep noemen we degroepsraaddie wordt voorgezeten door een verkozen eindverantwoordelijke: de groepsleid(st)er(s).

Het is de groepsraad die de werking van de groep bepaalt.


Groepsleiding: Jordan Peeters, Tarik Gitsels, Elliot Van Laere

Scoutsraad

Raad van bestuur + groepsleiding + verkozen (oud)leiding


De scoutsraad is een bestuursorgaan eigen aan Scouts De Haan. De scoutsraad is een adviesorgaan voor de groepsleiding en zorgt onder andere voor het onderhoud en het herstel van de lokalen. Zij doen voorstellen aan de groepsleiding en de groepsleiding voert dat dan uit. In de scoutsraad zetelen de groepsleiding, enkele leiders en oud-leiders.

Takkenraad

Takchefs + takleiding


De vergadering van de takleiders noemen we de takraad. Deze raad wordt voorgezeten door de takchef. In samenwerking met de groepsraad bepalen zij de werking van hun tak. De takleiders beslissen welke en wanneer er activiteiten plaatsvinden. Ze onderhouden het rechtstreekse contact met de ouders en letten op de takfinanciën en -administratie.


Takchefs:

  • Kapoenen - Margot Dupont
  • Wouters - Robin Hereygers
  • Jonggivers - Mumbi Hillewaert
  • Givers - Amélie Van Wijk