Onze geschiedenis

Scouting sinds 1956

De eerste jeugdbeweging in De Haan was de Kroonwacht. Dit was een beweging gepatroneerd door het bisdom, en sterk onder de invloed van de geestelijkheid. Dr. Costers stelde pater Servius voor om een beweging op te richten van en voor de jeugd. De jeugd zou zich hierin volledig en onafhankelijk kunnen ontplooien: Scouting in De Haan werd geboren.

1956 & 1966

In 1956 werd dan toch een scoutsafdeling opgericht maar alleen voor de jongens. De kersverse scoutsleiding werd opgeleid en geholpen door de scouts van Blankenberge. Een tiental jaren bleef VVKS Jan Breydel De Haan materieel volledig afhankelijk van de Blankenbergse groep.

In 1966 werd met hulp van pater Verkerken een afdeling voor meisjesscouts, VVKM Nele, opgericht. Aanvankelijk werd de meisjesafdeling geholpen door VVKM Oostende.


De jaren '70

In de jaren '70 stelde zich een groot probleem: een leiderstekort in alle takken. Het opdoeken van VKKS-VVKM De Haan kwam steeds meer in zicht.

Gelukkig werd de scouts gered door heel jonge leiding op te leiden. Daarna ging het de scouts weer voor de wind.


De jaren '80

In de jaren '80 werd een nieuw houten speeltuin op ons scoutsplein gebouwd. Dit houten speelplein zou twee decennia standhouden en werd één maal verplaatst bij de verbouwingswerken van de Vrije Basisschool.

Vandaag bestaat deze speeltuin niet meer maar is er plaatst gemaakt voor een gloednieuwe.

Het plein werd recent nog heraangelegd dankzij het Speelgroen-project.


De jaren '90

Begin de jaren '90 werd de vzw VVKSM Jan Breydel-Nele opgericht. De vzw zou vanaf dat ogenblik de financiën, de lokalen en de onroerende goederen van de vereniging beheren. Bij de start van het nieuwe millenium werden zowel het scoutsplein, de pastorie, Ons Huis, de kerk en de bioscoop verkocht door de paters Augustijnen aan de gemeente De Haan. De vzw investeerde de laatste jaren van zijn bestaan in structurele maatregelen: de plaatsing van een nieuw dak op de lokalen, blijvende investeringen in sjorhout, nieuwe keukentent, renovatie van de keuken, ...

2007-2008

2007-2008 was een in vele opzichten een nieuw scoutstijdperk. Dit jaar zijn onze twee groepen VVKM Nele (meisjes) en VVKS Jan Breydel (jongens) die al lang tot één groep waren vergroeid, ook op papier één groep geworden. Op nationaal niveau is ook een naamsverandering doorgevoerd van VVKSM naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Door deze veranderingen verliest de scouts zijn katholieke ondertoon.


2013-2014

In het jaar 2013-2014 hebben de lokalen een grote metamorfose ondergaan: de muren werden geïsoleerd en geverfd, er werd centrale verwarming geïnstalleerd en de keuken werd volledig vernieuwd. Eerder werden de deuren en de ramen vernieuwd. Dit alles werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van gemeente De Haan.


2016

In 2016 zal Scouts Jan Breydel/Nele De Haan zijn diamanten jubileum vieren:

al zestig jaar staan wij klaar voor de jeugd in De Haan.