Attesten

Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar (Gemeente De Haan):

Dit attest wordt uitgereikt door het gemeentebestuur van De Haan en kan toegevoegd worden bij de aangifte van de personenbelasting.

Voorwaarden:

  • Het lid neemt deel aan het zomerkamp van vorig aanslagjaar.
  • Het kind is minder dan 12 jaar bij de start van het zomerkamp (tot de dag van zijn of haar twaalfde verjaardag).

Dit document wordt uitgereikt door de groepsadministrator.

In de loop van het scoutsjaar ontvang je een exemplaar van dit attest.

Attest verminderd lidgeld/kampgeld ziekenfondsen:

Sommige ziekenfondsen geven korting op het lidgeld of het kampgeld van jeugdbewegingen. Raadpleeg zeker de site van jouw ziekenfonds.

Stap 1:

Druk het attest af.

Stap 2:

Laat het attest ondertekenen door de takchef

(of andere takleider):


  • Stuur het attest niet op, maar geef deze direct aan de juiste persoon. Op die manier krijg je jouw document op tijd terug en ontstaat er geen verwarring.


  • Wij houden geen attesten bij.

Het is niet mogelijk om onze lokalen te huren.

Vraag of opmerking? Stuur ons een mailtje.