Onze organisatie

Scouts De Haan heeft drie bestuursorganen: de scoutsraad, de groepsraad en de takraad. Alle verschillende organen werken met elkaar samen. 

Scoutsraad

De scoutsraad is een bestuursorgaan eigen aan Scouts De Haan. De scoutsraad is een adviesorgaan voor de groepsleiding en zorgt onder andere voor het onderhoud en het herstel van de lokalen. Zij doen voorstellen aan de groepsleiding en de groepsleiding voert dat dan uit. In de scoutsraad zetelen de groepsleiding, enkele leiders en oud-leiders. 

Voorzitter: Marie Geers

Secretaris: Robrecht Sinnaeve

Penningmeester: Elliot Van Laere

Groepsraad

De vergadering van alle leid(st)ers van een groep noemen we de groepsraad die wordt voorgezeten door een verkozen eindverantwoordelijke: de groepsleid(st)er(s). Het is de groepsraad die de werking van de groep bepaalt.

Groepsleiding: Eva Geers, Tarik Gitsels en Jordan Peeters

CONTACT

Takraad

De vergadering van de takleiders noemen we de takraad. Deze raad wordt voorgezeten door de takchef. In samenwerking met de groepsraad bepalen zij de werking van hun tak. De takleiders beslissen welke en wanneer er activiteiten plaatsvinden. Ze onderhouden het rechtstreekse contact met de ouders en letten op de takfinanciën en -administratie. 

Takchefs: Margot Dupont (kapoenen), Catherine Sizdikova (wouters), Mumbi Hillewaert (jonggivers) en Jordan Peeters (givers)

CONTACT