Fonds op maat

Jaarlijks wordt er met ‘Fonds op Maat’ een bedrag voorzien dat helemaal kan gaan naar de ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Naast het lidgeld (waarvoor je verminderd lidgeld kan aanvragen) komen er nog heel wat kosten kijken bij een scouts- en gidsenjaar: weekends en kampen, een uniform, gaan zwemmen, ... Om ouders die het financieel moeilijk hebben, hierbij te ondersteunen, heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen ‘Fonds op Maat’ ontwikkeld. Groepen kunnen met een eenvoudig aanvraagformulier een tussenkomst vragen voor een aantal van die kosten.

Deze ondersteuning kan enkel voor (één of meerdere) individuele leden worden aangevraagd, en dit enkel voor kosten die met activiteiten (weekends, kampen, uitstappen, ...) te maken hebben. Fonds op Maat geldt dus niet voor ondersteuning op groepsniveau of de aankoop van materiële zaken (uniform, kampmateri- aal, ...).

De richtlijn hier is dat het lid zelf een derde van de kostprijs betaalt, de groep voor een derde zorgt en het Fonds op Maat voor het laatste derde van de totale prijs tussenkomt.

Als de kampprijs wat heeft afgeschrokken, maar je je bengels nog steeds een mooi zomerkamp toewenst, kan je dus gebruik maken van Fonds op Maat. Stuur hiervoor een mailtje of een berichtje naar een van de groepsleiding (of de Facebookpagina van Scouts De Haan) en wij zullen dit op een discrete manier met u oplossen.